Więcej pieniędzy dla samorządów, niemal milion maseczek i rękawiczek ochronnych dla pracowników i mieszkańców placówek. To tylko niektóre działania Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na rzecz poprawy sytuacji w domach pomocy społecznej. Na bieżąco monitorujemy sytuację w placówkach. Wspieramy samorządy w ich zadaniach – mówi minister rodziny, pracy i polityki społecznej.

pomoc-razem możemy więcej

Domy Pomocy Społecznej świadczą usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające i edukacyjne osobom wymagającym całodobowej opieki z powodu m.in. wieku, choroby lub niepełnosprawności. Obecnie w całej Polsce funkcjonuje 824 placówek, w których przebywa ponad 80 tys. osób.

Domy Pomocy Społecznej prowadzone są przez samorządy – gminy i powiaty –  lub jednostki działające na zlecenie samorządów. Za utrzymanie i finansowanie placówek odpowiadają również samorządy – to efekt zmian w ustawie o pomocy społecznej, które weszły w życie w 2004 roku.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej odpowiada za ramy prawne związane z funkcjonowaniem placówek pomocy społecznej, w tym domy pomocy społecznej. Resort dofinansowuje – z środków rezerwy budżetowej – utrzymanie tych mieszkańców DPS, którzy zamieszkali w placówkach jeszcze przed 2004 rokiem, czyli wejściem w życie znowelizowanej ustawy o pomocy społecznej.

Monitoring sytuacji w DPS-ach

Od momentu wprowadzenia ograniczeń związanych z pandemią koronawirusa jesteśmy w stałym kontakcie z urzędami wojewódzkimi i wspólnie wprowadzamy rozwiązania, dzięki którym mieszkańcy i pracownicy domów pomocy społecznej mają być jak  najlepiej chronieni przed możliwym zakażeniem – mówi minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg.

Z danych resortu rodziny wynika, że dotychczas zakażenie potwierdzono w 20 placówkach u 247 osób – to 0,3 proc. wszystkich mieszkańców. –  Absolutnie nie usypia to naszej czujności. Podejmujemy niezbędne kroki aby opanować rozprzestrzenianie się wirusa – mówi minister Maląg.

Rządowe wsparcie dla samorządów

Rząd m.in. wspiera samorządy prowadzące domy pomocy społecznej. Na początku kwietnia Na wsparcie powiatów w prowadzeniu DPS-ów przeznaczone zostało dodatkowe 20 mln złotych z rezerwy celowej budżetu państwa. W czerwcu planowane jest natomiast dokonanie ponownej weryfikacji potrzeb domów pomocy społecznej.

To nie wszystko. Do placówek trafi również blisko milion maseczek oraz blisko milion par rękawiczek ochronnych. Do domów pomocy społecznej dostarczone zostało (lub wkrótce trafi) ok. 30 tys. litrów płynu do dezynfekcji oraz 174 tys. przyłbic.

Skupiamy uwagę na tym, żeby mieszkańcy i pracownicy domów pomocy społecznej byli bezpieczni i jak najlepiej chronieni przed możliwym zakażeniem. Rozumiemy powagę sytuacji, absolutnie nie uciekamy od odpowiedzialności. Wspieramy samorządy poprzez działania, które czasami wychodzą poza nasze kompetencje. Jednoczymy siły z wojewodami i samorządami w walce z epidemią i w trosce o los DPS-ów – mówi minister Maląg.

Co ważne, środki ochronne trafią również m.in. do placówek całodobowej opieki, placówek dla osób bezdomnych czy Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie.