W odpowiedzi na pytanie dotyczące możliwości przyznania środków finansowych na potrzeby Dziennego Domu Pomocy Społecznej prowadzonego przez Gminę Opole Lubelskie w związku z epidemią uprzejmie informuję, iż utworzenie i prowadzenie dziennych domów pomocy społecznej jest zadaniem własnym gminy, dlatego ich funkcjonowanie finansowane jest ze środków budżetu gminy.

Jednocześnie pragnę wskazać, że z uwagi na ogłoszony stan epidemiczny dzienne ośrodki wsparcia zostały zawieszone, zatem ich prowadzenie nie powinno stanowić nadmiernego obciążenia dla samorządu. Wojewoda Lubelski zaś nie został wyposażony w środki, które mogłyby zostać przeznaczone na dofinansowanie placówek wsparcia dziennego, w związku z trwającą epidemią wirusa COVID-19.

Changed status to publish