Projekt konkursowy „STRATEGOR (…)” realizowany jest w ramach Działania 2.5 „Skuteczna pomoc społeczna” Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój PO WER 2014-2020,  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.  
Kolejny etap projektu obejmuje działania szkoleniowo-doradcze dla jednostek samorządu terytorialnego i przewiduje zatrudnienie w wymiarze jednego etatu dwóch osób we wszystkich województwach do pełnienia funkcji Doradcy Regionalnego do spraw strategii rozwiązywania problemów społecznych.

Ogłoszenie o rekrutacji wraz ze szczegółowym opisem warunków i wymagań na stanowisku oraz regulaminem rekrutacji dostępne jest na stronie internetowej:

http://www.fundacjapan.pl/ogloszenie-o-prace-regionalny-doradca-ds-strategii-rozwiazywania-problemow-spolecznych/