W dniu 14 października 2019 r. odbyło się spotkanie Członków Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych przy Marszałku Województwa Lubelskiego. Pan Sebastian Trojak– Członek Zarządu Województwa Lubelskiego oraz Pani Dyrektor ROPS w Lublinie – Małgorzata Romanko wręczyli Członkom Rady kadencji 2015-2019 listy z podziękowaniem Jarosława Stawiarskiego – Marszałka Województwa Lubelskiego za udział w jej pracach. Szczególnie doceniono panią Alicję Jankiewicz, za Jej wieloletnie przewodzenie. Następnie, Członkowie Rady otrzymali z rąk Pana Sebastiana Trojaka uroczyste akty powołania na VI kadencję 2019-2023. Wojewódzka Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych przy Marszałku Województwa Lubelskiego powołana na lata 2019-2023 będzie działać w następującym składzie:

  1. Artur Kwapiński – Przedstawiciel Spółdzielni Socjalnej „Dukat”w Puławach.
  2. Edyta Długosz –  Przedstawiciel Lubelskiego Stowarzyszenia Alzheimerowskiego.
  3. Dorota Fornalska – Przedstawiciel Lubelskiego Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych – Sejmik Wojewódzki.
  4. Zbigniew Nastaj – Przedstawiciel Polskiego Związku Niewidomych-Okręg Lubelski.
  5. Anna Płoszaj – Przedstawiciel Łęczyńskiego Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych.
  6. Joanna Olszewska – Przedstawiciel Gminy Lublin.
  7. Jan Dzwonkowski – Przedstawiciel Wojewody Lubelskiego.