Skip to content

Strategia, programy i analizy

Wydawnictwa ROPS

Seniorzy dla młodości młodość dla seniorów                       Problemy Społeczne Biuletyn Wojewódzki Nr 2 Lublin 2005           […]

Programy

Program wyrównywania szans osób niepełnosprawnych, przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu oraz pomocy w realizacji zadań na rzecz zatrudniania osób niepełnosprawnych Wieloletni plan działań na rzecz ekonomii społecznej Wojewódzki program poszerzenia, zróżnicowania […]

Strategia

Strategia Polityki Społecznej Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Badania, analizy

Rok 2018 Informacja dla Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych o działalności prowadzonej w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w województwie lubelskim w roku 2017. Rok 2017 Informacja […]