Skip to content

Strategia, programy i analizy

Wydawnictwa ROPS

Seniorzy dla młodości młodość dla seniorów                       Problemy Społeczne Biuletyn Wojewódzki Nr 2 Lublin 2005           […]

Programy

Program wyrównywania szans osób niepełnosprawnych, przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu oraz pomocy w realizacji zadań na rzecz zatrudniania osób niepełnosprawnych Wieloletni plan działań na rzecz ekonomii społecznej Wojewódzki Program poszerzania, zróżnicowania […]

Strategia

Strategia Polityki Społecznej Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Badania, analizy

Rok 2017 Informacja dla Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych o działalności Samorządu Województwa Lubelskiego w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w roku 2016. Rok 2016 Informacja dla Pełnomocnika […]