Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w tym roku przyznaje rekordowe środki na niwelowanie barier i zawodową i społeczną aktywizację osób niepełnosprawnych. Ponad półtora miliarda złotych trafi do najbardziej potrzebujących, którzy dzięki różnym dofinansowaniom odnajdują sens życia i szansę na lepsze jutro.

Szczegóły w linku: http://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/szansa-na-lepsze-jutro/