Sytuacja Kryzysowa

Ostatnie doświadczenia jakie nas jako społeczeństwo dotykają, możemy z całą pewnością określić jako sytuację kryzysową. Kryzys następuje wtedy, gdy dotychczasowe doświadczenia, strategie, nawyki, przyzwyczajenia okazują się nieskuteczne.  Człowiek doświadcza  wtedy dezorganizacji, czuje dyskomfort, niestabilność emocjonalną. Kryzysowi najczęściej towarzyszą trudne emocje: lęk, strach, niepokój, złość. W życiu każdego człowieka pojawiają się kryzysy i zazwyczaj potrafimy sobie z nimi poradzić. Mówimy wtedy o tzw., kryzysach rozwojowych”, które są wpisane w życie każdego człowieka, ale dzięki temu, że potrafił sobie z nimi poradzić odczuwa satysfakcję, wiarę w swoje możliwości poradzenia sobie w sytuacji trudnej.