Zdjęcia wojenne Lublina – kolekcja Marka Gromaszka
Kolekcja zawiera zbiór ponad 130 fotografii wykonanych przez żołnierzy niemieckich. Zostało na nich udokumentowane życie na terenie dzielnicy żydowskiej w czasie II wojny światowej: przed utworzeniem getta, w czasie jego funkcjonowania oraz po jego likwidacji; zniszczenia miasta po bombardowaniu w 1939 roku; a także ruiny Podzamcza.
Niektóre zdjęcia posiadają na rewersach informacje, inne są datowane. Zdigitalizowany zbiór to zdjęcia luźne, większość ma format półpocztówkowy. Wszystkie pochodzą z prywatnej kolekcji, której właścicielem jest Marek Gromaszek. Fotografie zostały zdigitalizowane przez Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”.
Kinematografia w Lublinie
W pierwszych latach po wojnie swoją działalność wznawiały przedwojenne kina, niekiedy zmieniając nazwy, np. kino „Rialto” na „Staromiejskie”. W Lublinie pojawiły się także nowe kina, między innymi kino „Bajka”, kino „Kosmos” czy Kino Studyjne „Chatki Żaka”. Lublin w PRL to również miasto kin zakładowych i letnich, wreszcie – Dyskusyjnych Klubów Filmowych.
Szyld kina „Staromiejskiego” Autor: Jan Trembecki, 1969 rok, kolekcja „Kuriera Lubelskiego”
Plac Dworcowy w Lublinie
Plac Dworcowy, przy którym od ponad stu lat funkcjonuje dworzec PKP, stanowi ważny węzeł komunikacyjny Lublina, a zarazem świadectwo historii. Budynek dworca, przebudowany w latach 30. XX wieku, reprezentuje styl eklektyczny, natomiast pozostałe rozmieszczone w obrębie placu elementy kompleksu dworcowego zachowały, mimo modernizacji, charakter budownictwa przemysłowego z końca XIX wieku.
Dworzec kolejowy w Lublinie. Fotografia Franciszka Litwińczuka, 1930 rok. Kolekcja Wojciecha Turżańskiego.
Spotkanie z Bohdanem Zadurą
Czy wiersze mogą być publicystyczne? Czy mennica pisze wiersze? Swoje utwory przedstawia Bohdan Zadura.
19 września
Pożeramy Smutki igłą i nitką
Po raz drugi rozkręcamy akcję szycia maskotek dla dzieciaków z onkologii. Po ostatnim spotkaniu mamy już 15 POŻERACZY. Dzieciaków na oddziale jest 32 osoby, więc przed nami jeszcze trochę pracy.
Tym razem będziemy szyć w Domu Słów, ponownie w sobotę.
DOM SŁÓW, ul. Żmigród 1 Startujemy od 17:00, można przyjść na chwilę, na całość, po 18:00, po 19:00.
Każda para rąk się liczy!
26 – 27 Września
„Ojce i Dziatki”.
Międzypokoleniowy Festiwal Literatury Dziecięcej
Po raz drugi będzimy gościć i współorganizować „Ojce i Dziatki” – Międzypokoleniowy Festiwal Literatury Dziecięcej. Zapraszamy do Domu Słów 26.09 i 27.09. W tym roku edycja domosłowowa będzie skupiała się wokół literatury związanej z przyrodą, pszczelarstwem, zwierzętami, lasem i miastem. UWAGA obowiązują zapisy – lista miejsc ograniczona!