Lech Sprawka powołał pełnomocnika wojewody lubelskiego do spraw kobiet. Dziś w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim wojewoda wręczył akt powołania Elżbiecie Boczkowskiej.
 
 Kobiety pełnią ogromną rolę nie tylko w życiu społecznym, ale i w najmniejszych wspólnotach rodzinnych. Kobiety powinny znaleźć się pod szczególną opieką, troską i wyrozumiałością. Ich prawa nie mogą być ograniczane w sferze ciągłości zatrudnienia czy wynagrodzenia. Rola kobiet powinna być w sposób szczególny podkreślona – mówił wojewoda Sprawka.
 
Elżbieta Boczkowska jest nauczycielem i przedsiębiorcą. Pełni funkcję przewodniczącej rady dzielnicy Czechów Południowy, przewodniczącej i pełnomocnika Stowarzyszenia Lubelska Inicjatywa Kobiet. Jest wieloletnim prezesem Stowarzyszenia Oświatowo-Wychowawczego im. Sebastiana Fabiana Klonowica w Lublinie, pomysłodawcą i przewodniczącą I Środowiskowego Koła Kobiet PiS „Forum Kobiet”. Współpracuje z DPS w Kiełczewicach i Domem Dziecka w Woli Gałęzowskiej.
 
– Śledząc aktywność Pani Boczkowskiej należy podkreślić, że jest to gwarancja tego, że ta praca nie będzie fikcyjna, a będzie rzeczywiście można zauważyć tu bardzo dużą aktywność – dodał Lech Sprawka.
 
– Kobietom zawdzięczamy to, że Urząd Wojewódzki w Lublinie działa bardzo dobrze i jest jednym z najlepszych urzędów w Polsce. To wszystko, co się przed momentem dokonało, to efekt naszych rozmów, najpierw z kołem środowiskowych kobiet, a później z wojewodą. Problemy kobiet, zwłaszcza te, na rynku pracy, trzeba jeszcze mocniej dostrzec, one wymagają zorganizowanego wsparcia kobiet, nie ma na to lepszego miejsca, niż Urząd Wojewódzki – podkreślił obecny na spotkaniu poseł na Sejm RP Przemysław Czarnek.
 
Podstawowym zadaniem pełnomocnika będzie podejmowanie działań w zakresie praw kobiet i równości szans, w tym w szczególności dotyczących promocji zatrudnienia, aktywizacji zawodowej, ochrony przed przemocą oraz równouprawnienia kobiet we wszystkich dziedzinach życia oraz ich wsparcie.
 
Po obowiązków Elżbiety Boczkowskiej będzie również należeć inicjowanie działań zmierzających do poprawy warunków życia kobiet na terenie województwa lubelskiego, opiniowanie i udział w opracowywaniu projektów dokumentów, w tym programów i strategii, dotyczących spraw kobiet na terenie województwa lubelskiego, współpraca z organizacjami i instytucjami działającymi na rzecz kobiet, współpraca z pełnomocnikiem wojewody lubelskiego do spraw równego traktowania w celu inicjowania wspólnych działań i przedstawianie wojewodzie lubelskiemu informacji na temat bieżących problemów kobiet oraz podjętych inicjatyw na terenie województwa lubelskiego.
 
– Dziękuję za zaufanie. Chciałabym spowodować cykliczne spotkania organizacji prowadzonych przez kobiety. Będziemy mogły referować naszą pracę. Za kilka miesięcy pochwalimy się tym, co zrobiłyśmy – mówiła Elżbieta Boczkowska.

Źródło: https://www.lublin.uw.gov.pl/aktualnosci/lech-sprawka-powo%C5%82a%C5%82-pe%C5%82nomocnika-wojewody-lubelskiego-do-spraw-kobiet