W dniu 11 października br. w Lubelskim Centrum Konferencyjnym przy ul. Artura Grottgera 2 w Lublinie odbyła się konferencja pt. „Wojewódzki Dzień Seniora”.

Wydarzenie adresowane było do seniorów z terenu województwa lubelskiego, przedstawicieli podmiotów działających na rzecz osób starszych oraz osób zainteresowanych polityką senioralną.

Konferencję otworzył Marszałek Województwa Lubelskiego Pan Jarosław Stawiarski.

W trakcie konferencji nastąpiło uroczyste uhonorowanie laureatów konkursów pt. „Gmina przyjazna Seniorom” oraz „Aktywny Senior” ogłoszonych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie. Przedstawiciele trzech gmin (Lublin, Gmina Lubartów i Borki) zostali laureatami konkursu „Gmina przyjazna Seniorom”. Tytuł Aktywnego Seniora przyznano pięciu Seniorom z gmin: Dzwola, Tyszowce, Opole Lubelskie, Miasta Lublin oraz Domu Pomocy Społecznej „Betania” w Lublinie. Dla pozostałych uczestników konkursów zostały przygotowane podziękowania.

Odbyły się także prelekcje nt. „Stop manipulacji – nie daj się oszukać” oraz „Warsztaty Montesori Senior”, których ideę przedstawiła Pani Małgorzata Dudek –  Prezes Fundacji „Radość dawania przez całe życie”. Ponadto Pani aspirant sztabowa Irmina Łakota z Wydziału Prewencji Miejskiej Komendy Policji w Lublinie zabrała głos na temat postępowania
w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu osób starszych.  

Konferencję uświetniły występy wokalisty i gitarzysty Pana Łukasza Jemioły,  Dziecięcego Zespołu Tańca Ludowego „POWIŚLOKI” działający przy Szkole Podstawowej Nr 2 im. Oskara Kolberga w Opolu Lubelskim ,  zespołu śpiewaczego  „Zorza”  działającego przy Gminnym Ośrodku Kultury w Białej Podlaskiej oraz Pana Tadeusza Kornyluka – uczestnika Dziennego Domu Pobytu Senior + w Chełmie, który grał na gitarze i śpiewał.

 

Konferencji towarzyszyła wystawa prac malarskich oraz rękodzieła wykonanych przez seniorów.

Osoby, które ukończyły 60 rok życia miały możliwość otrzymania Ogólnopolskiej Karty Seniora. 

 

Konferencja spotkała się z dużym zainteresowaniem ze strony seniorów.