Praktyczne informacje

Praktyczne informacje: → Baza NGO z województwa lubelskiego →  Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie →  Ustawa o spółdzielniach socjalnych →  Akty prawne dotyczące III sektora →  Orzecznictwo dotyczące III sektora → http://www.ngo.pl/ → http://www.pozytek.gov.pl/ → http://www.seniorzywakcji.pl/ → http://www.dlaseniora.pl/ → http://niepelnosprawni.lublin.pl/ → http://www.cal.org.pl/ → http://wolontariat.org.pl/ → http://www.fao.org.pl/ → http://pokojezyczliwosci.pl/ → http://www.ekonomiaspoleczna.pl/ → informator o instytucjach […]

Zadania i zakres współpracy z NGO

Realizacja Programu Współpracy Samorządu Województwa Lubelskiego z organizacjami  pozarządowymi Pomoc w zwiększeniu udziału organizacji w realizacji celów publicznych, służących poprawie życia mieszkańców województwa Pomoc w tworzeniu instytucji i dialogu w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego Działania na rzecz NGO w zakresie pomocy w realizacji celów  założonych w planach pracy organizacji Zlecanie zadań organizacjom pozarządowym w formie otwartego […]

Konkursy ofert

  Informacja o realizowanych otwartych konkursach ofert dla organizacji pozarządowych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie w 2021 Podstawa prawna o organizacji konkursów” Podstawowe akty prawne obowiązujące w konkursie ofert: USTAWA z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Dz.U.2010.234.1536 j.t. z późniejszymi zmianami ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I […]

Informator dla profesjonalistów Al-Anon o sobie

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej informuje, że na naszych stronach dostępny jest informator „Al-Anon o sobie”. Aktualny numer znajduje się w zakładce: Współpraca z NGO. Zachęcamy do zapoznania się z notą redakcyjną, jak również z artykułami dostępnymi w numerze. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej informuje, że na naszych stronach dostępny jest informator „Al-Anon o sobie”. Aktualny numer […]

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
w Lublinie

ul. Diamentowa 2
20-447 Lublin

tel. (81)5287650
fax (81)5287630
e-mail: rops@lubelskie.pl