Skip to content

Współpraca z NGO

Zadania i zakres współpracy z NGO

Realizacja Programu Współpracy Samorządu Województwa Lubelskiego z organizacjami  pozarządowymi Pomoc w zwiększeniu udziału organizacji w realizacji celów publicznych, służących poprawie życia mieszkańców województwa Pomoc w tworzeniu instytucji i dialogu w […]

Konkursy ofert

Podstawa prawna o organizacji konkursów” Podstawowe akty prawne obowiązujące w konkursie ofert: USTAWA z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Dz.U.2010.234.1536 j.t. z […]

Baza adresowa Organizacji pozarządowych współpracujących z ROPS

Spis-organizacji-pozarządowych-2 – 29.10.2019 r.

Informator dla profesjonalistów Al-Anon o sobie

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej informuje że na naszych stronach jest dostępny informator „Al-Anon o sobie”. Aktualny numer jest dostępny w zakładce: Współpraca z NGO. Zachęcamy do zapoznania się z notą […]