Jak co roku, w załączeniu przekazujemy wzór kwestionariusza sprawozdawczego z realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2018 r. Jednocześnie informujemy, że kwestionariusz można też pobrać ze strony Krajowego Biura Przeciwdziałania Narkomanii. Poniżej znajduje się link do strony www:

https://www.cinn.gov.pl/portal?id=1420845

W związku z powyższym, zwracamy się z prośbą o przekazywanie wypełnionych i podpisanych  kwestionariuszy (w wersji papierowej) na adres Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie, ul. Diamentowa 2, 20-447 Lublin do dnia 3 kwietnia 2019 r.

Kwestionariusz KPPN dla urzędów gmin 2019