Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie zachęca do skorzystania z bezpłatnego wsparcia w zakresie wdrażania i tworzenia lokalnych planów rozwoju ekonomii społecznej oraz innych dokumentów o charakterze strategicznym/programowym.

Koncepcja wsparcia wynika z przekonania, że rozwój ekonomii społecznej w regionie w dużej mierze musi opierać się na lokalnych zasobach oraz wsparciu władz samorządowych, które stanowią kluczowe czynniki sukcesu gospodarki społecznej. Zadaniem eksperta będzie kompleksowe doradztwo w zakresie tworzenia, wdrażania i monitorowania lokalnych planów rozwoju ES oraz innych dokumentów o charakterze strategicznym/programowym. Ze wsparcia mogą skorzystać zainteresowane jednostki samorządu terytorialnego gminy i powiatu.  

Aby skorzystać z doradztwa  należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i wysłać e-mailem na adres: mariusz.osik@lubelskie.pl lub faksem na nr 81 5287644. Uprzejmie proszę o deklarację współpracy do dnia 15.02.2019 r.

Informacji dotyczących wsparcia udziela specjalista ds. współpracy z JST: Mariusz Osik, telefon do kontaktu: 815287622.

Działania realizowane w ramach projektu pozakonkursowego: „Ekonomia społeczna – drogowskaz rozwoju społecznego”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY