Regionalny Ośrodek polityki Społecznej w Lublinie zaprasza na spotkanie organizowane przez Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Tematyka spotkania jest niezwykle ważna i istotna, ponieważ omawiane będą kwestie związane z koncepcją ekonomii społecznej i solidarnej w Polsce w nowej perspektywie finansowej Europejskiego Funduszu Społecznego 2021-2027.

Odbędzie się 17 lipca 2019 r. o godz. 10.00 w Warszawie, w siedzibie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ul. Żurawia 4a, sala 200.

Na spotkanie zaproszone są w szczególności przedsiębiorstwa społeczne oraz inne podmioty ekonomii społecznej, zainteresowane ekonomizacją, działalnością reintegracyjną lub świadczeniem usług społecznych użyteczności publicznej.

 
Zachęcamy do uczestnictwa w spotkaniu, ponieważ informacje uzyskane od praktyków przedsiębiorczości społecznej oraz pracowników podmiotów ekonomii społecznej w zakresie doświadczeń z obecnego okresu wsparcia, systemu funkcjonowania ekonomii społecznej jak również Państwa  oczekiwania w stosunku do kolejnej perspektywy są niezwykle istotne i ważne. Jest to szansa na poprawę systemu, który funkcjonuje obecnie i spełnienie oczekiwań w zakresie wsparcia podmiotów ekonomii społecznej w taki sposób, by było to wsparcie uzasadnione, potrzebne i efektywne.

Osoby zainteresowane prosimy o zgłoszenie swojej obecności do 12 lipca br. – z podaniem osoby zgłaszającej się do udziału oraz wskazania reprezentowanego podmiotu (formularz zgłoszeniowy jest dostępny po linkiem: http://www.ekonomiaspoleczna.gov.pl/EFS,2021-2027,4143.html ).

Liczba miejsc ograniczona – informacja o zakwalifikowaniu do udziału w spotkaniu zostanie przekazana najpóźniej 15 lipca br.

Uwaga – uczestnikom nie zapewnia się zwrotu kosztów dojazdu.

Szczegółowe informacje i rejestracja: beata.kur@mrpips.gov.pl (22 461 61 38) oraz anna.moskwa@mrpips.gov.pl (22 461 61 36).

Poniżej link do ogłoszenia:

http://www.ekonomiaspoleczna.gov.pl/EFS,2021-2027,4143.html

Program spotkania