Zapraszamy kandydatów do przysposobienia dziecka biorących udział w szkoleniu: „Fundament Więzi” na spotkanie z rodziną adopcyjną. Spotkanie odbędzie się  w  dniu 28 czerwca 2019r. o godzinie 14.30 w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Ośrodka Adopcyjnego w Lublinie ul. Diamentowa 2. Prosimy o potwierdzenie udziału w spotkaniu pod numerami  telefonu 81 5287618, 81 5287616.