Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych informuje o szkoleniu dla gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, pt. „Prawne i psychologiczne aspekty procedury zobowiązania do leczenia odwykowego w praktyce gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych”.

Szkolenie zaplanowane jest w terminie 2-4 września 2020 r. w Krakowie i skierowane jest przede wszystkim do członków gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych
z gmin o najniższych dochodach z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Zaproszenie na szkolenie oraz karta zgłoszeniowa do pobrania  na stronie PARPA.

Źródło: www.parpa.pl