W załączniku do niniejszej informacji publikujemy zapytanie ofertowe na wykonanie usługi dotyczącej analizy dokumentacji, wizytacji obiektów przewidzianych do dofinasowania, monitoringu i kontroli realizowanych umów dla Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie. W celu zapoznania się z treścią zapytania należy pobrać i otworzyć załączniki.

Informacja o wynikach postępowania Pobierz