Tylko do końca lipca trwa nabór wniosków w ramach tegorocznej edycji konkursu o przyznanie certyfikatu Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej. – Ze względu na pandemię koronawirusa wydłużyliśmy już termin składania wniosków właśnie do 31 lipca. Z całego serca zachęcam do uczestnictwa w konkursie, to wspaniała promocja ekonomii społecznej i solidarnej – mówi minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg.

W ramach tegorocznej, trzeciej już edycji konkursu o przyznanie certyfikatu Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej, certyfikaty przyznane zostaną w pięciu kategoriach. To Debiut roku, Najlepszy pracodawca, Sukces rynkowy, Przedsięwzięcie Podmiotu Ekonomii Społecznej współfinansowane ze środków zwrotnych Europejskiego Funduszu Społecznego, a także Społecznie odpowiedzialny samorząd.

Dla laureatów Konkursu w kategoriach I – IV w edycji 2020 przewidziano następujące wsparcie:

  • za zajęcie 1 -3 miejsca – pakiet wsparcia o wartości 10 000 zł (laureaci)
  • za przyznanie certyfikatu znaku jakości – pakiet wsparcia o wartości 3 000 zł (podmioty certyfikowane).

Dodatkowo w ramach każdej kategorii (I-V), przewidziano dodatkowe nagrody rzeczowe w postaci wyposażenia związanego z prowadzoną przez laureata działalnością oraz nagranie filmu promocyjnego (miejsca 1-3 w każdej kategorii).

Jak podkreśla minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg, w ramach pakietów wsparcia przewidzianych w kategoriach I – IV, laureat/podmiot certyfikowany będzie mógł korzystać z doradztwa, szkoleń oraz innych form wsparcia swojej działalności, przewidzianych w systemie certyfikacji. Pakiety dadzą możliwość uzyskania bezpłatnych usług, dostosowanych do potrzeb laureatów i certyfikowanych podmiotów. Mają one a celu przede wszystkim podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry.

Laureaci z kategorii I-IV otrzymają również możliwość udziału w targach branżowych, których realizacja, z powodu skutków pandemii COVID-19, nastąpi w roku 2021.

– Gorąco zachęcam do uczestnictwa w konkursie. Certyfikat Znak Jakości to forma docenienia tych, którzy działają na rzecz innych, a także wspaniała promocja ekonomii społecznej i solidarnej – mówi minister Marlena Maląg.

Jak złożyć wniosek?

Wnioski wraz z załącznikami można składać za pośrednictwem generatora wniosków dostępnego na stronie www.znakjakosci.mrpips.gov.pl. Tam znajduje się regulamin konkursu i wszystkie potrzebne informacje. Informacje szczegółowe na temat Konkursu będzie można uzyskać pod numerem telefonu (22) 475 83 38  (w godz. 9:00 – 14:00).

Źródło: https://www.gov.pl/web/rodzina/zglos-sie-do-konkursu-o-znak-jakosci-ekonomii-spolecznej-i-solidarnej