Po 24 maja możliwe będzie otwarcie placówek dziennego pobytu – to m.in. placówki wsparcia dziennego, domy i kluby seniora, dzienne domy pomocy czy warsztaty terapii zajęciowej. Odpowiadamy na najczęściej zadawane w tym temacie pytania.

W związku z umożliwieniem otwarcia po 24 maja placówek dziennego pobytu przygotowaliśmy zestaw pytań i odpowiedzi w tym temacie.

1. Jakie placówki będą mogły wznowić działalność?

Placówki wsparcia dziennego, dzienne domy i kluby seniora, dzienne domy pomocy, środowiskowe domy samopomocy i kluby samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, warsztaty terapii zajęciowej i podmioty zatrudnienia socjalnego.

2. Czy wszystkie placówki muszą się otworzyć 25 maja?

Ostateczna decyzja w tym zakresie zależeć będzie od sytuacji epidemiologicznej i będzie podejmowana przez wojewodów. Priorytetem jest zapewnienie bezpieczeństwa podopiecznym i pracownikom. Jeżeli placówka nie będzie przygotowana do realizacji wytycznych sanitarnych i rekomendacji przygotowanych przez Ministerstwo Rodziny wraz z Ministerstwem Zdrowia i Głównym Inspektoratem Sanitarnym, to może być otwarta w późniejszym terminie. Decyzja należy jednak do wojewody.

3. Czy liczba uczestników/podopiecznych w placówkach musi być ograniczona?

Więcej w linku: https://www.gov.pl/web/rodzina/10-pytan-o-otwarcie-placowek-dziennego-pobytu