Skip to content

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie informuje o możliwości składania ofert w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Przedmiotem jest zadanie określone w „Wojewódzkim programie rozwoju zróżnicowanych form wspieranego i wspomaganego zatrudnienia oraz przedsiębiorczości społecznej dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych, w tym z zaburzeniami psychicznymi”. Do pobrania: Szczegółowy […]

  , |

Konwent NGO 15-16.10.2019

W dniach 15-16 października 2019 roku odbędzie się Konwent – Regionalna Sieć Współpracy Organizacji Pozarządowych z Samorządem Terytorialnym w ramach Lubelskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych. Organizatorami przedsięwzięcia są Regionalny Ośrodek Polityki […]

  , |