Skip to content
folder-146940_640

Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę sprzętu medycznego oraz wyposażenia dla domów pomocy społecznej z terenu województwa lubelskiego oraz pielęgniarek w ramach Komponentu III Programu: „Poprawa jakości usług świadczonych w domach pomocy społecznej i placówkach opiekuńczo-wychowawczych” obszaru tematycznego Ochrona Zdrowia Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy.

Wyjaśnienie_i_zmiana_treści_zapytania_ofertowego_nr_2 Wyjaśnienie_i_zmiana_treści_zapytania_ofertowego Zmiana_treści_zapytania_ofertowego Zapytanie_ofertowe_sprzęt_medyczny Załącznik nr 1a Załącznik nr 1b Załącznik nr 1c Formularz oferty cz.nr 1 Formularz oferty cz.nr 2 Formularz oferty cz.nr 3  

  , |