„SPOT SZCZEPIENIA 5”

SPOT SZCZEPIENIA https://youtu.be/Gh--yXlUwpM
plakat na którym jest czerwona kokarda

1 grudnia 2021 r. Światowy Dzień AIDS

1 grudnia obchodzony jest Światowy Dzień AIDS. Święto to zostało zainicjowane przez Światową Organizację Zdrowia (WHO). Ma na celu zwrócenie uwagi na walkę z AIDS, jak również uświadomienie konieczności pomocy ludziom zakażonym wirusem HIV i chorym na AIDS oraz ich...

Regionalna Konferencja dotyczącą Stosowania Klauzul Społecznych – Lubelski Lider Ekonomii Społecznej- FOTORELACJA

Regionalna Konferencja dotyczącą Stosowania Klauzul Społecznych  oraz wręczenie nagród w konkursie: „Samorząd przyjazny Ekonomii Społecznej” i „Samorządowiec przyjazny Ekonomii Społecznej” już za nami! Wydarzenie  odbyło się 26.11.2021r. w Lubelskim Centrum...

Konferencja „Dziecko-dar i zadanie”- FOTORELACJA

W dniu 25 listopada 2021 r. w Lubelskim Centrum Konferencyjnym w Lublinie przy ul. Grottgera 2 dobyła się Konferencja pod tytułem „Dziecko – dar i zadanie”. Mottem do odbywającej się Konferencji były słowa świętego Jana Pawła II „Troska o dziecko jest pierwszym i...
grafika plakat akcji pomóż dzieciom przetrwać zimę przedstawia dziewczynke napis oraz słoneczko - logo akcji

Ogólnopolska Akcja Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Lublinie

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie po raz kolejny przyłączył się do Ogólnopolskiej Akcji Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę (Sztab nr 3). W tym roku przekażemy zebrane dary rzeczowe (artykuły plastyczne, szkolne, środki czystości i żywność długoterminową)...

„Program rozwoju rodzinnych domów pomocy” na rok 2022

Serdecznie zapraszamy samorządy lokalne do aplikowania o środki w ramach „Programu rozwoju rodzinnych domów pomocy” na rok 2022. Program został przyjęty decyzją Minister Rodziny i Polityki Społecznej. Jego celem jest poprawa dostępności do usług opiekuńczych...

Dyplom Uznania od Marszałka Województwa Lubelskiego dla Rodziców Adopcyjnych z okazji Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka

20 listopada 1989 r. Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych uchwaliło Konwencję o Prawach Dziecka. Słowa Konwencji: „Dziecko ma prawo do …”, są nowym standardem prawnym odnoszącym się bezpośrednio  do dziecka, jako podmiotu prawa. Konwencja jest aktem prawa...

Bądźmy wszyscy Ambasadorami szczepień !

Szczepienia są kluczowym elementem walki z #COVID19. Szczepiąc się chronimy nie tylko siebie, ale także swoich najbliższych, osoby starsze. Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski namawia do zaszczepienia się....

Zapraszamy na spotkanie sieciujące: SZCZĘŚLIWY LIDER – MOCNA ORGANIZACJA, Lublin, 10.12.2021

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie zaprasza na spotkanie sieciujące: SZCZĘŚLIWY LIDER - MOCNA ORGANIZACJA O CZYM? Jeśli nie umiesz zadbać o swoje osobiste szczęście, to nie jesteś w stanie służyć dobrze nikomu. Lider, który umie o siebie zadbać tworzy...

Informacja o wyczerpaniu środków finansowych przeznaczone na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom i organizacjom pozarządowym z pominięciem otwartego konkursu ofert, w trybie art.19a ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie informuje, że środki finansowe w wysokości 176 655,00 zł przeznaczone na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom i organizacjom pozarządowym z...

Zapraszamy na spotkanie sieciujące: KANDYDAT Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ NA RYNKU PRACY, Lublin 29.11.2021

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie zaprasza na spotkanie sieciujące: KANDYDAT Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ NA RYNKU PRACY O CZYM? Skupimy się na problemie społecznym niskiej aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami. Nakreślimy historię powstania...

Zapraszamy na spotkanie sieciujące: DZIEŃ DOBRY. NAZYWAM SIĘ… CZYLI O PRZEMYŚLANYM PREZENTOWANIU SIEBIE I FIRMY ORAZ EFEKTYWNEJ KOMUNIKACJI Z INNYMI, Lublin 23.11.2021

DZIEŃ DOBRY. NAZYWAM SIĘ… CZYLI O PRZEMYŚLANYM PREZENTOWANIU SIEBIE I FIRMY ORAZ EFEKTYWNEJ KOMUNIKACJI Z INNYMI. O CZYM? Działająca instytucja, firma to nie tylko zamówienia, przepływ pieniędzy, faktury, ZUS i podatki. To również kontakt i komunikacja z innymi...
Wojewódzki Dzień seniora - zdjęcie grupowe lauratów

Wojewódzki Dzień Seniora 2021

W dniu  27 października br. w Centrum Spotkania Kultur przy ul. Plac Teatralny 1 w Lublinie odbyła się konferencja pt. „Wojewódzki Dzień Seniora 2021”. Wydarzenie adresowane było do seniorów z terenu województwa lubelskiego, przedstawicieli podmiotów...

Regionalny Punkt Diagnozy i Terapii FAS/FASD w Lublinie przyjmuje zgłoszenia na przeprowadzenie konsultacji diagnostycznych w kierunku FAS/FASD oraz na udział w terapii !!!

Zgłoszenie do RPDiT FAS/FASD nie wymaga skierowania. Wystarczy skontaktować się telefonicznie lub on-line z sekretariatem Punktu, wypełnić formularz rejestracyjny i umówić się na konsultacje. W przypadku osób nieletnich konieczny jest udział w konsultacjach rodziców...

Spotkanie sieciujące dla podmiotów ekonomii społecznej

W Lubelskie Centrum Konferencyjne rozpoczynamy cykl spotkań sieciujących dla podmiotów ekonomii społecznej. Pierwsze spotkanie prowadzi Pani Majka Lipiak a tematem przewodnim jest "Kandydat z niepełnosprawnością na rynku pracy". Spotkania sieciujące odbywają się w...
Konferencja „Dziecko-dar i zadanie”- FOTORELACJA

Konferencja „Dziecko-dar i zadanie”- FOTORELACJA

W dniu 25 listopada 2021 r. w Lubelskim Centrum Konferencyjnym w Lublinie przy ul. Grottgera 2 dobyła się Konferencja pod tytułem „Dziecko – dar i zadanie”. Mottem do odbywającej się Konferencji były słowa świętego Jana Pawła II „Troska o dziecko jest pierwszym i...

Bądźmy wszyscy Ambasadorami szczepień !

Bądźmy wszyscy Ambasadorami szczepień !

Szczepienia są kluczowym elementem walki z #COVID19. Szczepiąc się chronimy nie tylko siebie, ale także swoich najbliższych, osoby starsze. Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski namawia do zaszczepienia się....

Informacja o wyczerpaniu środków finansowych przeznaczone na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom i organizacjom pozarządowym z pominięciem otwartego konkursu ofert, w trybie art.19a ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie informuje, że środki finansowe w wysokości 176 655,00 zł przeznaczone na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom i organizacjom pozarządowym z...

Wojewódzki Dzień Seniora 2021

Wojewódzki Dzień Seniora 2021

W dniu  27 października br. w Centrum Spotkania Kultur przy ul. Plac Teatralny 1 w Lublinie odbyła się konferencja pt. „Wojewódzki Dzień Seniora 2021”. Wydarzenie adresowane było do seniorów z terenu województwa lubelskiego, przedstawicieli podmiotów...

ROPS

ul. Diamentowa 2, tel (81) 528 76 50, fax (81) 528 76 30, e-mail: rops@lubelskie.pl

ODDZIAŁ POMOCY SPOŁECZNEJ

ul. Diamentowa 2, tel. 81 528 76 37, e-mail: ewelina.tiemann@rops.lubelskie.pl

ODDZIAŁ PROJEKTOWANIA ORAZ FUNDUSZY EUROPEJSKICH

ul. Diamentowa 2, tel. 81 528 76 24, e-mail: renata.jonska@lubelskie.pl

Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym

„Środowisko lokalne motorem rozwoju usług społecznych”

Wsparcie działań związanych z przeciwdziałaniem skutkom rozprzestrzeniania się pandemii COVID- 19 w domach pomocy społecznej

Projekt unijny (PO KL) „Szkolenia i doradztwo podnoszące kwalifikacje pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej”. (PROJEKT ZAKOŃCZONY)

REGIONALNY PUNKT DIAGNOZY I TERAPII FAS/FASD

e-mail: rpdit@rops.lubelskie.pl, telefon: 81 528 76 67

Regionalny Punkt Diagnozy i Terapii FAS/FASD (RPDiT)

Aktualności
O Punkcie
Zadania RPDiT

Oferta

Edukacja Promocja

Kompendium wiedzy o FAS

Dla rodziców/opiekunów

Kampanie społeczne

Mapa

Pracownicy

O punkcie w mediach

Zespół diagnostyczny (biogram zdjęcia)

Zespół terapeutyczny (biogram zdjęcia)

Galeria

LUBELSKIE OBSERWATORIUM POLITYKI SPOŁECZNEJ

e-mail: lops@rops.lubelskie.pl, telefon: 81 528 76 20

Lubelskie Obserwatorium Polityki Społecznej (LOPS)

Polecane Bazy Danych

OŚRODEK ADOPCYJNY

ul. Diamentowa 2, tel. 81 528 76 17, e-mail: adopcja.lublin@gmail.com

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
w Lublinie

ul. Diamentowa 2
20-447 Lublin

tel. (81)5287650
fax (81)5287630
e-mail: rops@lubelskie.pl