Komputery potrzebne do zdalnej nauki, ale też do rozrywki czy kontaktu z rówieśnikami. Do tego sprzęt audiowizualny i środki ochrony osobistej. Na wsparcie dzieci przebywających w pieczy zastępczej Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przeznaczyło 130 mln złotych.

Projekt pt. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie pandemii COVID-19” realizowany jest przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej we współpracy z urzędami wojewódzkimi.

Dzięki projektowi możliwy jest zakup komputerów i oprogramowania do nauczania zdalnego, sprzętu audiowizualnego oraz sprzętu ochrony osobistej i środków dezynfekcyjnych – mówi minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.