Skip to content

Miesięczne archiwum: Lipiec 2019

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie informuje o możliwości składania ofert w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Przedmiotem jest zadanie określone w „Wojewódzkim programie rozwoju zróżnicowanych form wspieranego i wspomaganego zatrudnienia oraz przedsiębiorczości społecznej dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych, w tym z zaburzeniami psychicznymi”. Do pobrania: Szczegółowy […]

  , |

Zaproszenie na spotkanie dpt. EFS+

Regionalny Ośrodek polityki Społecznej w Lublinie zaprasza na spotkanie organizowane przez Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Tematyka spotkania jest niezwykle ważna i istotna, […]

  , |