Dojechała do nas ostatnia dostawa środków ochrony osobistej, konkretnie rękawiczek jednorazowych, w ramach projektu „Liderzy Kooperacji” realizowanego w ramach PO WER 2014-2020 , którego realizatorem jest ROPS Lublin.😊

Kwotę w wysokości 2️⃣6️⃣8️⃣2️⃣0️⃣0️⃣0️⃣, 0️⃣0️⃣ zł przeznaczono na zakup środków ochrony osobistej dla 4️⃣6️⃣ domów pomocy społecznej z terenu naszego województwa.