Apel do interesantów ROPS

Apel do interesantów ROPS

Apelujemy do Państwa o korzystanie z alternatywnych form narzędzi komunikacji: Telefonicznie: tel. 81 528 76 50 fax. 81 528 76 30 lub z komórką merytoryczna (numer telefonu na stronie www.rops.lubelskie.pl) Mailowo: rops@lubelskie.pl Pocztą tradycyjną na adres urzędu:...
Wsparcie w samodzielności

Wsparcie w samodzielności

Osoby z niepełnosprawnościami powinny w pełni móc uczestniczyć w życiu społecznym. Dzięki środkom z PFRON mogą indywidualnie starać się o dofinansowanie np. do zakupu przedmiotów ortopedycznych, sprzętu elektronicznego czy usług tłumacza języka migowego. Działania na...
Senior+ to dom na silnych fundamentach

Senior+ to dom na silnych fundamentach

Polityka senioralna jest jednym z priorytetów Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Szczególne miejsce na mapie działań resortu ma program Senior+ z budżetem 80 mln zł rocznie. Programy senioralne prowadzone przez resort są odpowiedzią na potrzeby osób...