W najnowszym Alercie Społecznym prof. Jerzy Hausner wraz z grupą ekspertów omawia badania dotyczące skłonności filantropijnych Polaków, proponuje rozwiązania ułatwiające funkcjonowanie organizacji pożytku publicznego, a także wskazuje na ścisłe powiązanie społecznej odpowiedzialności biznesu z działalnością filantropijną.


Podczas pandemii Polacy po raz kolejny dali przykład solidarności w niesionej pomocy – większość społeczeństwa w tym trudnym czasie zareagowała żywiołowo i serdecznie. Jednak czy jako naród potrzebujemy mocnego impulsu, żeby pomagać? W jaki sposób polskie prawo utrudnia działalność filantropijną przeciętnego podatnika? Jak państwo i społeczeństwo mogą zadbać o sprawne funkcjonowanie organizacji pożytku publicznego? W najnowszym Alercie Społecznym prof. Jerzy Hausner wraz z grupą ekspertów omawia badania dotyczące skłonności filantropijnych Polaków, proponuje rozwiązania ułatwiające funkcjonowanie organizacji pożytku publicznego, a także wskazuje na ścisłe powiązanie społecznej odpowiedzialności biznesu z działalnością filantropijną.

· 1%PIT miał budować niezależne organizacje, zamiast tego kompensuje wadliwe mechanizmy systemu ochrony zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia(NFZ)

Więcej informacji : https://publicystyka.ngo.pl/alert-spoleczny-potrzebujemy-abonamentu-na-demokracje