Apel

Miej serce dla sąsiada!

Kilka dni temu w województwie lubuskim, a dokładnie w Strzelcach Krajeńskich doszło do wielkiej tragedii. Para seniorów (82-letnia kobieta i 84-letni mężczyzna) umarła z zaniedbania. Według ustaleń prokuratury, bezpośrednią przyczyną zgonu była śmierć głodowa. Niestety, nikt z najbliższego otoczenia seniorów ani żadna z organizacji pomocowych nie zainterweniowali na czas. Skoro powołane do tej pomocy odpowiednie instytucje zawodzą, to pozostaje nam pomoc sąsiedzka, ta najbliższa. Tak niewiele trzeba, żeby uratować życie drugiemu człowiekowi. .

To nie powinno się wydarzyć, a szukanie winnych może pomóc tylko wtedy, kiedy wszyscy wyciągniemy wnioski na przyszłość i każdy przyjrzy się sobie i zada sobie pytanie „Jakim ja jestem sąsiadem dla ludzi starszych?”.

W związku z nieszczęśliwym zajściem, które miało miejsce w ostatnich dniach i dotyczyło tragicznej śmierci dwojga seniorów apelujemy do wszystkich – NIE BĄDŹMY OBOJĘTNI NA NASZYCH SĄSIADÓW SENIORÓW. PYTAJMY O ICH POTRZEBY I BĄDŹMY SOLIDARNI Z SENIORAMI!

Nie wszędzie dociera pomoc społeczna a czasem dociera za rzadko lub za późno. Jak zatem tak po ludzku i po sąsiedzku zapobiegać takim tragediom? Warto rozejrzeć się w swoim sąsiedztwie i zapytać wprost starsze osoby, czy można być ich sąsiadem do pomocy. Podać do siebie nr telefonu i pozwolić na kontakt w razie potrzeby. Czasem trzeba z pomocą się przypomnieć, bo wiele osób starszych uważa, że za pomoc trzeba płacić a emerytura taka mała. Sami mogą nie mieć śmiałości tak po prostu o coś prosić.

Odizolowane osoby starsze potrzebują naszego wsparcia. Bądźmy czujni i zwracajmy na nich uwagę. Starajmy się codziennie pytać ich, czy nie potrzebują naszej pomocy – zrobienia zakupów, wykupienia lekarstw, skontaktowania ich z lekarzem lub z rodziną. Te proste czynności mogą uchronić seniorów znajdujących się w potrzebie!

Nie bądźmy obojętni na cierpienia sąsiada za ścianą!

Otwórzmy oczy i zobaczmy wokół siebie ludzi starszych.

Oni Nas potrzebują!

!

Sygnatariusze Apelu:

1.       Mirka Widurek

Działaczka społeczna na rzecz osób starszych

Prezes Stowarzyszenia „Dla Równości” w Draganowej

Członek Krajowej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Przewodnicząca Zespołu do spraw Partycypacji Społecznej Osób Starszych KRDPP

Członek Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Podkarpackiego

2.       Łukasz Salwarowski

Prezes Stowarzyszenia Manko

Redaktor naczelny Głosu Seniora

Członek Rady do spraw Polityki Senioralnej przy Minister Rodziny Rady i Polityki Społecznej

Członek Rady Dostępności przy Ministrze Funduszy i Polityki Regionalnej

Członek Rady Organizacji Pacjentów przy Rzeczniku Praw Pacjenta

3.       Marzena Rudnicka

Fundator i Prezes Zarządu Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej

Ekspert przy Komitecie Nauk Demograficznych Polskiej Akademii Nauk

Członek Rady Dostępności przy Ministrze Funduszy i Polityki Regionalnej

Ekspert i członek kapituły w międzynarodowym konkursie Silvereco.org, gdzie ocenia oferty firm z całego świata w obszarze dostosowania do potrzeb klienta 60+.

4.                  Wiesława Borczyk

Prezes Sądeckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Prezes Zarządu Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń

Uniwersytetów Trzeciego Wieku z siedzibą w Nowym Sączu

Za sygnatariuszy,

Mira Widurek

Prezes Stowarzyszenia „Dla Równości”

Członek Krajowej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Przewodnicząca Zespołu do spraw Partycypacji Społecznej Osób Starszych KRDPP

Członek Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Podkarpackiego

38-462 Draganowa 150

Tel. 134317162

Kom. 669 654 169

e-mail: dlarownosci@onet.eu, mirawidurek@onet.eu; dlarownosci@wp.pl

www.dlarownosci.pl

logo_zolte_malee1

„Włącz się w społeczną pomoc bliźnim.

Otwórz się ku ubogim i chorym.

Użyczaj ze swego.”

                         Stefan Wyszyński –Prymas Tysiąclecia