“Bądźmy poszukiwaczami AUTORYTETU” to kampania profilaktyczno-edukacyjna kierowana do uczniów klas IV – VIII, ich rodziców i nauczycieli. Jej realizacja zakłada przeprowadzenie działań w zakresie profilaktyki zachowań ryzykownych, szczególnie antyspołecznych i przestępczych, we wszystkich szkołach podstawowych w Polsce. Działania prowadzone są od 2018 roku. Generalna idea kampanii to odbudowanie i wzmocnienie w naszym społeczeństwie autorytetu rodzica i nauczyciela. Fundacja „ARCHEZJA” jako jedyna w Polsce stworzyła unikatowy zestaw oddziaływań wychowawczo profilaktycznych, promujących postawę autorytetu jako fundamentu relacji między dziećmi i dorosłymi. Całość oparta jest na wartościach zapisanych w Konstytucji RP, które wskazują nam najważniejsze cele. Są nimi edukacja młodzieży w zakresie poznania prawdziwego autorytetu, koncentracja nauczycieli na wzmacnianiu potencjału młodzieży i własnego autorytetu oraz pobudzenie refleksji rodziców w zakresie własnej postawy autorytetu wobec dziecka.

Źródło: https://autorytet.org/

Kampania realizowana jest w ramach umowy z Ministerstwem Sprawiedliwości oraz ma rekomendację Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Zachęcamy Państwa do udziału w tym przedsięwzięciu.  Poniżej znajdują się bezpłatne materiały do pobrania i wykorzystania.

Do pobrania:

Materiały dla rodziców: https://rodzice.autorytet.org/

Materiały dla nauczycieli: https://nauczyciele.autorytet.org/

Materiały dla samorządów: https://samorzady.autorytet.org/