Kampania społeczna „Bez chemii na drodze”

Kampania społeczna „Bez chemii na drodze”

„Bez chemii na drodze” to ogólnopolska kampania społeczna realizowana przez Fundację „Poza schematami” na zlecenia Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii. Adresatami są użytkownicy dróg, a w szczególności kierowcy, rowerzyści, pasażerowie oraz rodzice młodych...
Konwencja o Prawach Dziecka

Konwencja o Prawach Dziecka

20 listopada 1989 r. Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych uchwaliło Konwencję o Prawach Dziecka. Słowa Konwencji: „Dziecko ma prawo do …”, są nowym standardem prawnym odnoszącym się bezpośrednio do dziecka, jako podmiotu prawa. Konwencja jest aktem prawa...