Skip to content

Aktualności - 2. strona

folder-146940_640

Zapytanie ofertowe nr DZPR.ZJ.2324.24.2017 na na realizację dwóch kampanii informacyjno-promocyjnych dotyczących zwiększenia widoczności podmiotów ekonomii społecznej w województwie lubelskim oraz opracowanie projektu graficznego i wydruk broszur, ulotek informacyjnych w formie zakładek do książki

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie zaprasza do składania ofert w ramach zapytania ofertowego nr sprawy DZPR.ZJ.2321.24.2017, na realizację dwóch kampanii informacyjno-promocyjnych dotyczących zwiększenia widoczności podmiotów ekonomii społecznej w województwie lubelskim […]

  , |
info-clipart-9i454p9iE

Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego, Centrum Spotkania Kultur w Lublinie oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie zaprasza wszystkich do udziału w kolejnej edycji konkursu ,, Nagroda Trzeciego Sektora,, przyznawanej w sektorze pozarządowym.

Konkurs skierowany jest do członków organizacji, samorządów, przedstawicieli różnych branż biznesu zaangażowanych w pracę i wspieranie działań trzeciego sektora oraz samych organizacji pozarządowych działających na rzecz promocji i rozwoju innowacji […]

  , |
info-clipart-9i454p9iE

Targi Ekonomii Społecznej w Lublinie

W dniach 8-9 września na Rynku Starego Miasta przed Trybunałem Koronnym w Lublinie odbyły się Targi Ekonomii Społecznej organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie. Tegoroczne targi były imprezą towarzyszącą […]

  , |
info-clipart-9i454p9iE

Zaproszenie do udziału w spotkaniach wspierających samorządy lokalne i inne instytucje współpracujące w obszarze ekonomii społecznej z terenu powiatu: biłgorajskiego, opolskiego, hrubieszowskiego, łukowskiego, krasnostawskiego, ryckiego oraz zamojskiego.

Szanowni Państwo, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie zaprasza na spotkania wspierające samorządy lokalne i inne instytucje współpracujące w obszarze ekonomii społecznej w ramach utworzonej platformy współpracy z terenu powiatu: […]

  , |