Skip to content

Aktualności - 2. strona

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Szanowni Państwo, Informujemy o możliwości wzięcia udziału w spotkaniu informacyjnym dotyczącym Program Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, edycja 2019, oraz Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich, które odbędzie się dnia 17 grudnia (poniedziałek) 2018 […]

  , |

Ogłoszenie o konkursie – „Podnoszenie kompetencji osób uczestniczących w procesie kształtowania i wdrażania polityk publicznych w zakresie zapewnienia równości szans i dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, w tym w szczególności zamieszkałych na obszarach wiejskich”

Uprzejmie informuję, że Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, ogłasza konkurs nr 02.06.00-IP.03-00-007/18 „Podnoszenie kompetencji osób uczestniczących w procesie kształtowania i wdrażania polityk publicznych […]

  |