X edycja konkursu Samorząd Równych Szans

X edycja konkursu Samorząd Równych Szans

Konkurs jest dedykowany jednostkom samorządu terytorialnego wszystkich szczebli, które zrealizowały bądź realizują projekty na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Jego celem jest wyłonienie najlepszych projektów oraz działań, które przyczynią się do poprawy jakości...