Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie zaprasza do złożenia wniosku w zamkniętym naborze projektów grantowych na rzecz ograniczenia skutków wystąpienia choroby COVID-19.

Dla kogo granty? W ramach projektu pn.: „Wsparcie działań związanych z przeciwdziałaniem skutkom rozprzestrzeniania się pandemii COVID- 19 w domach pomocy społecznej” o granty mogą ubiegać się podmioty prowadzące na terenie województwa lubelskiego Domy Pomocy...