Skip to content

Ekonomia społeczna - 12. strona

Zapytanie ofertowe nr DZPR.RJ.2321.47.2015 na usługę wynajmu sali szkoleniowej wraz z obsługą techniczną oraz usługą restauracyjną podczas organizacji dwóch jednodniowych spotkań sieciujących dla Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej realizowanych w ramach projektu pozakonkursowego RPO WL pt. „Ekonomia Społeczna – drogowskaz rozwoju społecznego” przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie.

Szanowni Państwo                                                                                                                                     Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie w zaprasza do składania ofert na usługę wynajmu sali szkoleniowej wraz z obsługą techniczną oraz usługą restauracyjną podczas  organizacji dwóch jednodniowych spotkań sieciujących […]

  , , |

Zapytanie ofertowe nr DZPR.RJ.2321.46.2015 na usługę cateringową podczas organizacji jednodniowego spotkania Regionalnego Komitetu Ekonomii Społecznej realizowanego w ramach projektu pozakonkursowego RPO WL pt. „Ekonomia Społeczna – drogowskaz rozwoju społecznego” przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie.

Szanowni Państwo Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie w zaprasza do składania ofert na usługę cateringową  podczas organizacji jednodniowego spotkania Regionalnego Komitetu Ekonomii Społecznej realizowanego w ramach projektu pozakonkursowego RPO […]

  , , |

Zatwierdzenie Wieloletniego planu na rzecz działań ekonomii społecznej przez Zarząd Województwa Lubelskiego

W dniu 2 lipca 2013 roku został zatwierdzony do realizacji przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie „Wieloletni regionalny plan działań na rzecz promocji i upowszechniania ekonomii społecznej oraz rozwoju instytucji sektora ekonomii społecznej i jej otoczenia w województwie lubelskim na lata 2013 – 2020”. Więcej informacji

  |

Spotkanie Zespołu ekspertów ds. wdrażania ekonomii społecznej w ramach projektu systemowego „Opracowanie, realizacja i monitoring wieloletniego regionalnego planu działań na rzecz promocji i upowszechniania ekonomii społecznej oraz rozwoju instytucji…

Spotkanie Zespołu ekspertów ds. wdrażania ekonomii społecznej
w ramach projektu systemowego „Opracowanie, realizacja i monitoring wieloletniego regionalnego planu działań na rzecz promocji i upowszechniania ekonomii społecznej oraz rozwoju instytucji sektora ekonomii społecznej i jej otoczenia w regionie –
DROGOWSKAZ ROZWOJU SPOŁECZNEGO”
Więcej informacji

  |

Biuletyn Ekonomii Społecznej

Zachęcamy do zapoznania się z treścią Biuletynu Ekonomii Społecznej, który powstał w ramach projektu „Opracowanie, realizacja i monitoring wieloletniego regionalnego planu działań na rzecz promocji i upowszechniania ekonomii społecznej oraz rozwoju instytucji sektora ekonomii i jej otoczenia w regionie – Drogowskaz rozwoju społecznego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Więcej informacji

  |

Oferta umowy

Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie poszukuje kandydata, który w ramach umowy zlecenie będzie wykonywał czynności w Zespole ds. porozumień o współpracy oraz partnerstwa publiczno – społecznego w projekcie „Opracowanie, realizacja i monitoring wieloletniego regionalnego planu działań na rzecz promocji i upowszechniania ekonomii społecznej oraz rozwoju sektora ekonomii społecznej i jej otoczenia w regionie – Drogowskaz rozwoju społecznego”. Więcej informacji

  |

W dniu 28 listopada 2012 roku w Auli im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego odbyła się konferencja pt.: „Ekonomia społeczna – za czy przeciw?” zorganizowana przez Bractwo Miłosierdzia im. Św. Brata Alberta na zlecenie…

W dniu 28 listopada 2012 roku w Auli im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego odbyła się konferencja pt.: „Ekonomia społeczna – za czy przeciw?” zorganizowana przez Bractwo Miłosierdzia im. Św. Brata Alberta na zlecenie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Więcej informacji

  |

Zaproszenie do udziału w tworzeniu Katalogu Dobrych Praktyk podmiotów ekonomii społecznej na terenie Województwa Lubelskiego

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie serdecznie zaprasza przedsiębiorstwa społeczne, spółdzielnie socjalne i inne podmioty ekonomii społecznej do współpracy przy opracowaniu Katalogu Dobrych Praktyk w zakresie ekonomii społecznej działających na terenie województwa lubelskiego. Zainteresowane podmioty prosimy o zgłaszanie swojej kandydatury w formie uzupełnienia załaczonej metryczki do dnia 19.10.2012 roku. Więcej informacji

  |