Skip to content

Ekonomia społeczna - 12. strona

Rekrutacja na dwudniowe Spotkanie sieciujące dla centrów integracji społecznej oraz klubów integracji społecznej, realizowane w ramach projektu pozakonkursowego pn. „Ekonomia społeczna – drogowskaz rozwoju społecznego”, który współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szanowni Państwo, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie zaprasza do udziału w pierwszym Spotkaniu sieciującym dla centrów integracji społecznej oraz klubów integracji społecznej, realizowanym w ramach projektu pozakonkursowego pn. „Ekonomia […]

  , , |

Zapytanie ofertowe nr DZPR.WA.2321.14.2016. Przedmiot zamówienia stanowią dwie odrębne usługi polegające na przeprowadzeniu dwóch odrębnych warsztatów, podczas spotkania sieciującego dla centrów integracji społecznej oraz klubów integracji społecznej organizowanego w ramach projektu pozakonkursowego RPO WL pt. Ekonomia społeczna – drogowskaz rozwoju społecznego” realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie.

Szanowni Państwo                                                                                                                                     Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie zaprasza do składania ofert w ramach zapytania ofertowego nr DZPR.WA.2321.14.2016., którego przedmiot stanowią dwie odrębne usługi polegające na przeprowadzeniu dwóch odrębnych warsztatów, […]

  , , |

Zapytanie ofertowe nr DZPR.WA.2321.13.2016 na usługę przeprowadzenia wykładu (usługa trenerska) podczas spotkania sieciującego dla centrów integracji społecznej oraz klubów integracji społecznej organizowanego w ramach projektu pozakonkursowego RPO WL pt. Ekonomia społeczna – drogowskaz rozwoju społecznego” realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie.

Szanowni Państwo                                                                                                                                     Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie zaprasza do składania ofert w ramach zapytania ofertowego nr DZPR.WA.2321.13.2016.  na usługę przeprowadzenia wykładu (usługa trenerska) podczas spotkania sieciującego dla centrów integracji […]

  , , |

Rekrutacja na dwudniowe Spotkanie konsultacyjne dla samorządów terytorialnych i ich jednostek organizacyjnych realizujących działania z obszaru włączenia społecznego, w ramach budowanej platformy współpracy.

Szanowni Państwo, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie zaprasza do udziału w pierwszym Spotkaniu konsultacyjnym dla samorządów terytorialnych i ich jednostek organizacyjnych realizujących działania z obszaru włączenia społecznego, w ramach […]

  , |

Zapytanie ofertowe nr DZPR.WA.2321.65.2015 na usługę poprowadzenia panelu dyskusyjnego pt. „Rada Działalności Pożytku Publicznego – już jest i co dalej?” podczas Konwentu NGO w ramach projektu pozakonkursowego RPO WL pt. „Ekonomia Społeczna – drogowskaz rozwoju społecznego” realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie.

Szanowni Państwo                                                                                                                                     Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie zaprasza do składania ofert na usługę poprowadzenia panelu dyskusyjnego pt. „Rada Działalności Pożytku Publicznego – już jest i co dalej?” podczas Konwentu […]

  , , |

Zapytanie ofertowe nr DZPR.WA.2321.61.2015 na usługę przeprowadzenia warsztatu pt. „Czy organizacjom pozarządowym potrzebne są standardy działania?” podczas Konwentu NGO w ramach projektu pozakonkursowego RPO WL pt. „Ekonomia Społeczna – drogowskaz rozwoju społecznego” realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie.

Szanowni Państwo                                                                                                                                     Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie zaprasza do składania ofert na usługę przeprowadzenia warsztatu pt. „Czy organizacjom pozarządowym potrzebne są standardy działania?”  podczas Konwentu NGO w ramach projektu […]

  , , , |

Zapytanie ofertowe nr DZPR.WA.2321.60.2015 na usługę wygłoszenia prelekcji pt. „Aktywność sektora pozarządowego w województwie lubelskim” podczas Konwentu NGO w ramach projektu pozakonkursowego RPO WL pt. „Ekonomia Społeczna – drogowskaz rozwoju społecznego” realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie.

Szanowni Państwo                                                                                                                                     Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie zaprasza do składania ofert na usługę wygłoszenia prelekcji pt. „Aktywność sektora pozarządowego w województwie lubelskim” podczas Konwentu NGO w ramach projektu pozakonkursowego […]

  , , , |

Zapytanie ofertowe nr DZPR.WA.2321.56.2015 na usługę wygłoszenia prelekcji pt. „Ekonomia Społeczna w 2020 roku – perspektywa rozwoju” oraz przeprowadzenie warsztatu pt.„Organizacja pozarządowa a ekonomia społeczna” podczas Konwentu NGO w ramach projektu pozakonkursowego RPO WL pt. „Ekonomia Społeczna – drogowskaz rozwoju społecznego” realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie.

Szanowni Państwo                                                                                                                                     Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie zaprasza do składania ofert na usługę wygłoszenia prelekcji pt. „Ekonomia Społeczna w 2020 roku – perspektywa rozwoju” oraz przeprowadzenie warsztatu pt.„Organizacja pozarządowa […]

  , , |

Zapytanie ofertowe nr DZPR.WA.2321.55.2015 na usługę wygłoszenia prelekcji pt. „Rola trzeciego sektora w polityce społecznej” oraz przeprowadzenie warsztatu pt. „Rola organizacji pozarządowych w dialogu obywatelskim” podczas Konwentu NGO w ramach projektu pozakonkursowego RPO WL pt. „Ekonomia Społeczna – drogowskaz rozwoju społecznego” realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie.

Szanowni Państwo                                                                                                                                     Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie zaprasza do składania ofert na usługę wygłoszenia prelekcji pt. „Rola trzeciego sektora w polityce społecznej” oraz przeprowadzenie warsztatu pt. „Rola organizacji pozarządowych […]

  , , |

Zapytanie ofertowe nr DZPR.RJ.2321.47.2015 na usługę wynajmu sali szkoleniowej wraz z obsługą techniczną oraz usługą restauracyjną podczas organizacji dwóch jednodniowych spotkań sieciujących dla Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej realizowanych w ramach projektu pozakonkursowego RPO WL pt. „Ekonomia Społeczna – drogowskaz rozwoju społecznego” przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie.

Szanowni Państwo                                                                                                                                     Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie w zaprasza do składania ofert na usługę wynajmu sali szkoleniowej wraz z obsługą techniczną oraz usługą restauracyjną podczas  organizacji dwóch jednodniowych spotkań sieciujących […]

  , , |

Zapytanie ofertowe nr DZPR.RJ.2321.46.2015 na usługę cateringową podczas organizacji jednodniowego spotkania Regionalnego Komitetu Ekonomii Społecznej realizowanego w ramach projektu pozakonkursowego RPO WL pt. „Ekonomia Społeczna – drogowskaz rozwoju społecznego” przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie.

Szanowni Państwo Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie w zaprasza do składania ofert na usługę cateringową  podczas organizacji jednodniowego spotkania Regionalnego Komitetu Ekonomii Społecznej realizowanego w ramach projektu pozakonkursowego RPO […]

  , , |