Skip to content

Ekonomia społeczna - 3. strona

info-clipart-9i454p9iE

Pożyczki na start i na rozwój

Podmioty ekonomii społecznej (PES) np. spółdzielnie socjalne, czy organizacje pozarządowe mogą od tego roku ubiegać się o preferencyjne pożyczki z utworzonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Krajowego Funduszu […]

  , |
team-123085_640

Realizacja projektu „Bliżej rodziny – szkolenie kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej” w województwach lubelskim, podkarpackim, podlaskim, świętokrzyskim, finansowanego ze środków unijnych programu PO WER Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Szanowni Państwo!   Od 1 czerwca 2017 roku Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie rozpoczął realizację projektu „Bliżej rodziny” – szkolenie dla kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej w […]

  , |
image002

Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie zaprasza na Galę nadania certyfikatu dla produktów i usług wytworzonych przez podmioty ekonomii społecznej pn. „Zakup prospołeczny”

Szanowni Państwo, Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie serdecznie zaprasza na  Galę nadania certyfikatu dla produktów i usług wytworzonych przez podmioty ekonomii społecznej pn. „Zakup prospołeczny” przedstawicieli podmiotów ekonomii […]

  , |