Informacja o spotkaniu z przedstawicielami fundacji i organizacji pozarządowych dotyczącym realizacji zadań zleconych z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych w 2019 r.

Uprzejmie informujemy, że w dniu 15 marca 2019 r. w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie odbyło się spotkanie z przedstawicielami fundacji i organizacji pozarządowych wspierających osoby niepełnosprawne. Poświęcono je realizacji zadań...