Skip to content

Galerie - 2. strona

Spotkanie konsultacyjne dotyczące standardu mieszkań wspomaganych w ramach projektu „ Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

W dniu 30 października 2018 r. w Lawendowym Dworku w Lublinie odbyło się spotkanie konsultacyjne dotyczące standardu mieszkań wspomaganych w ramach projektu „Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących […]

  , , |

Targi Ekonomii Społecznej

W dniach 7-8 września na Rynku Starego Miasta przy Trybunale Koronnym w Lublinie odbyły się Targi Ekonomii Społecznej organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie. Tegoroczne targi były imprezą […]

  , , |

Dwudniowe spotkanie sieciujące dla pracowników WTZ

Pozyskiwanie środków na funkcjonowanie WTZ  to temat przewodni spotkania sieciującego zorganizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie dla pracowników WTZ, które odbyło się w dniach 27-28.06.2018 r. oraz 16-17.07.2018 r. […]

  , |