Skip to content

Konkursy ofert

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 14.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego – organizacja Lubelskiego Forum Psychiatrii Środowiskowej pn. „Jak przezwyciężyć kryzys psychiczny – Osamotnienie, Wsparcie, Nadzieja”

W dniu  28 lipca 2016 r. do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie  wpłynęła oferta złożona przez Lubelskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego ul. Gospodarcza 32, 20-213 Lublin na realizację zadania […]

  , , |

Ogłoszenie otwartego konkursu na wspieranie realizacji zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii i profilaktyki w zakresie HIV/AIDS w 2016 roku

Ogłoszenie otwartego konkursu na wspieranie realizacji zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii i profilaktyki w zakresie HIV/AIDS w 2016 roku   Poniżej znajdują się załączniki do pobrania: Treść […]

  , , |