Ogłoszenie nr 1/2020 otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Lubelskiego z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w 2020 roku

Ogłoszenie nr 1/2020 otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Lubelskiego z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w 2020 roku

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie informuje, że na naszych stronach dostępne jest ogłoszenie nr 1/2020 otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Lubelskiego z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów...