Kolejna dostawa środków ochrony osobistej zostanie rozdystrybuowana wśród DPS!!!

COVID-19 – realizacja zadań

Szanowni Państwo, W związku z dynamicznie rozwijającą się sytuacja epidemiologiczną w kraju oraz potrzebą szybkiego reagowania na sytuację zagrożenia życia i zdrowia Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie przekazuje informacje dot. realizacji działań w...