Skip to content

NGO

startuje FIO 2019

Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że startuje FIO 2019. Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (FIO) to rządowy Program dotacyjny dla organizacji pozarządowych, w ramach którego dofinansowane są projekty, które mają na celu zwiększenie […]

  , |

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Szanowni Państwo, Informujemy o możliwości wzięcia udziału w spotkaniu informacyjnym dotyczącym Program Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, edycja 2019, oraz Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich, które odbędzie się dnia 17 grudnia (poniedziałek) 2018 […]

  , |

Informator dla profesjonalistów Al-Anon o sobie

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej informuje, że na naszych stronach dostępny jest informator „Al-Anon o sobie”. Aktualny numer znajduje się w zakładce: Współpraca z NGO. Zachęcamy do zapoznania się z notą […]

  , |

Organizacje wiejskie w procesie stanowienia prawa

Fundacja Fundusz Współpracy wspólnie z Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich realizuje na zlecenie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów projekt pt. ,,Organizacje wiejskie w procesie stanowienia prawa,,. Są to działania skierowane do organizacji […]

  , |

Ochrona danych osobowych w organizacjach pozarządowych

Szanowni Państwo, W imieniu Akademii Animacji Zatrudnienia Socjalnego -Ośrodka Wsparcia i Animacji Podmiotów Reintegracyjnych, prowadzonej przez Fundację Konwent Klubów i Centrów Integracji Społecznej oraz firmy ADIGAN Ewa Nowak serdecznie zapraszamy […]

  , |

Doradca zawodowy w NGO i w instytucjach rynku pracy

Szanowni Państwo, Wychodząc na przeciw dużym potrzebom organizacji pozarządowych, instytucji rynku pracy aby wśród swoich członków, współpracowników były osoby posiadające wiedzę, kompetencje i kwalifikację z doradztwa zawodowego, Fundacja OIC Poland […]

  , |

Kongres Organizacji Pozarządowych

Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że 16 kwietnia br. w Lublinie w Sali Błękitnej LUW przy ul. Spokojnej 4 odbędzie się Kongres Organizacji Pozarządowych. Celem Kongresu jest wzmocnienie wizerunku organizacji pozarządowych, […]

  , |

Fundusz Obywatelski

Szanowni Państwo! Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej informuje o możliwości zgłaszania inicjatyw obywatelskich w otwartym konkursie Funduszu Obywatelskiego, skierowanym do: – fundacji – stowarzyszeń – osób prawnych i jednostek organizacyjnych na […]

  , |

1% podatku dochodowego od osób fizycznych

Szanowni Państwo, Przypominamy o możliwości przekazania 1 % podatku dochodowego od osób fizycznych, wybranej przez siebie organizacji pożytku publicznego. pod adresem: http://bazy.ngo.pl/organizacje-pozytku-publicznego znajdą Państwo organizacje, którym można przekazać 1 % […]

  , |

Informator dla profesjonalistów Al-Anon o sobie

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej informuje, że na naszych stronach dostępny jest informator „Al-Anon o sobie”. Aktualny numer znajduje się w zakładce: Współpraca z NGO. Zachęcamy do zapoznania się z notą […]

  , |

Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego, Centrum Spotkania Kultur w Lublinie oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie zaprasza wszystkich do udziału w kolejnej edycji konkursu ,, Nagroda Trzeciego Sektora,, przyznawanej w sektorze pozarządowym.

Konkurs skierowany jest do członków organizacji, samorządów, przedstawicieli różnych branż biznesu zaangażowanych w pracę i wspieranie działań trzeciego sektora oraz samych organizacji pozarządowych działających na rzecz promocji i rozwoju innowacji […]

  , |