Skip to content

NGO

info-clipart-9i454p9iE

Kongres Organizacji Pozarządowych

Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że 16 kwietnia br. w Lublinie w Sali Błękitnej LUW przy ul. Spokojnej 4 odbędzie się Kongres Organizacji Pozarządowych. Celem Kongresu jest wzmocnienie wizerunku organizacji pozarządowych, […]

  , |
info-clipart-9i454p9iE

Fundusz Obywatelski

Szanowni Państwo! Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej informuje o możliwości zgłaszania inicjatyw obywatelskich w otwartym konkursie Funduszu Obywatelskiego, skierowanym do: – fundacji – stowarzyszeń – osób prawnych i jednostek organizacyjnych na […]

  , |
info-clipart-9i454p9iE

1% podatku dochodowego od osób fizycznych

Szanowni Państwo, Przypominamy o możliwości przekazania 1 % podatku dochodowego od osób fizycznych, wybranej przez siebie organizacji pożytku publicznego. pod adresem: http://bazy.ngo.pl/organizacje-pozytku-publicznego znajdą Państwo organizacje, którym można przekazać 1 % […]

  , |
info-clipart-9i454p9iE

Informator dla profesjonalistów Al-Anon o sobie

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej informuje, że na naszych stronach dostępny jest informator „Al-Anon o sobie”. Aktualny numer znajduje się w zakładce: Współpraca z NGO. Zachęcamy do zapoznania się z notą […]

  , |
info-clipart-9i454p9iE

Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego, Centrum Spotkania Kultur w Lublinie oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie zaprasza wszystkich do udziału w kolejnej edycji konkursu ,, Nagroda Trzeciego Sektora,, przyznawanej w sektorze pozarządowym.

Konkurs skierowany jest do członków organizacji, samorządów, przedstawicieli różnych branż biznesu zaangażowanych w pracę i wspieranie działań trzeciego sektora oraz samych organizacji pozarządowych działających na rzecz promocji i rozwoju innowacji […]

  , |