Trzeci sektor w roli asystenta!!!!

Trzeci sektor w roli asystenta!!!!

Trwa konkurs w ramach programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” dedykowany organizacjom pozarządowym. Tylko do 7 sierpnia organizacje pozarządowe mogą składać oferty w konkursie ogłoszonym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki...