Raport podsumowujący Kongres Pro NGO!

21 października 2020 roku odbył się Kongres Pro NGO. Raport ten to bogate opracowanie, omawiające problemy z którymi borykają się organizacje pozarządowe m.in. w trakcie trwania pandemii Covid-19 oraz naświetla, które obszary ich działalności wymagają wsparcia lub...