Skip to content

Ośrodek Adopcyjny - 2. strona

Zaproszenie na grupę wsparcia

Adopcja to radość i szczęście dla dziecka i osób pragnących być rodzicami.  To także codzienny trud związany z budowaniem bliskich relacji rodzinnych, rozpoznawaniem potrzeb dzieci i trudnych  sytuacji wychowawczych. Zapraszamy […]

  , |

Informacja o konferencji „Partnerstwo i współpraca – skuteczność współpracy instytucji działających na rzecz dziecka i rodziny w świetle nowych przepisów prawnych”, organizowanej przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie w dniu 29.10.2012

Konferencja rozpoczęła się wystąpieniem Pani Aleksandry Warmińskiej- Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, która przedstawiła analizę procesów adopcji  w województwie lubelskim – wyniki raportu z badań przeprowadzonych przez Obserwatorium Integracji Społecznej w Lublinie. Więcej informacji

  , |