Skip to content

Pomoc społeczna - 17. strona

folder-146940_640

Wykaz podmiotów, których oferty złożone na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w 2015 roku zawierają braki formalne do uzupełnienia – konkurs ogłoszony w dniu 28 stycznia 2015 roku.

Zadanie 1. Wspieranie dziecka i rodziny w trudnych sytuacjach życiowych (realizacja zadań wynikających z Wojewódzkiego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej w województwie lubelskim na lata 2014 -2020). Więcej informacji

  , , |
team-123085_640

„Szkolenia e-learningowe z nowatorskich metod pracy socjalnej i publikacja specjalistycznej literatury z zakresu polityki społecznej i pracy socjalnej”.

Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w Warszawie w ramach projektu inicjowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej organizuje Szkolenia e-learningowe z nowatorskich metod pracy socjalnej i publikacja specjalistycznej literatury z zakresu polityki społecznej i pracy socjalnej. Więcej informacji

  , , |