Skip to content

Profilaktyka uzależnień - 20. strona

„RAPORT WOJEWÓDZKI: Problemy związane z narkotykami i narkomanią oraz realizacją ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii na terenie województwa lubelskiego w 2013 roku.”

Informujemy, że na stronie internetowej ROPS w Lublinie dostępny jest aktualny „RAPORT WOJEWÓDZKI: Problemy związane z narkotykami i narkomanią oraz realizacją ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii na terenie województwa lubelskiego w 2013 roku.” Więcej informacji

  , |