Ogłoszenie o naborze wniosków w V rundzie konkursowej dotyczy projektu pn. „Wsparcie działań związanych z przeciwdziałaniem skutkom rozprzestrzeniania się pandemii COVID-19 w domach pomocy społecznej”

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie informuje że projekt grantowy pn.: „Wsparcie działań związanych z przeciwdziałaniem skutkom rozprzestrzeniania się pandemii COVID- 19 w domach pomocy społecznej” został wydłużony do 31 maja 2021 r. W ramach projektu...

Ogłoszenie o naborze wniosków w IV rundzie konkursowej dotyczy projektu pn. „Wsparcie działań związanych z przeciwdziałaniem skutkom rozprzestrzeniania się pandemii COVID-19 w domach pomocy społecznej”

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie ogłasza w dniach 25.09.2020 do 30.09.2020 nabór wniosków grantowych do IV rundy konkursowej. Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie(Grantobiorcy). O dofinansowanie mogą ubiegać się Domy Pomocy...

Dotyczy realizacji wniosku nr POWR.pn. „Wsparcie działań związanych z przeciwdziałaniem skutkom rozprzestrzeniania się pandemii COVID-19 w domach pomocy społecznej”

Informujemy że w dniu 21.09. 2020 r. zmianie uległ regulamin składania wniosków o udzielenie grantów w projekcie pn. „Wsparcie działań związanych z przeciwdziałaniem skutkom rozprzestrzeniania się pandemii COVID-19 w domach pomocy społecznej” współfinansowanym w...