Ogłoszenie o naborze wniosków w IV rundzie konkursowej dotyczy projektu pn. „Wsparcie działań związanych z przeciwdziałaniem skutkom rozprzestrzeniania się pandemii COVID-19 w domach pomocy społecznej”

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie ogłasza w dniach 25.09.2020 do 30.09.2020 nabór wniosków grantowych do IV rundy konkursowej. Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie(Grantobiorcy). O dofinansowanie mogą ubiegać się Domy Pomocy...

Dotyczy realizacji wniosku nr POWR.pn. „Wsparcie działań związanych z przeciwdziałaniem skutkom rozprzestrzeniania się pandemii COVID-19 w domach pomocy społecznej”

Informujemy że w dniu 21.09. 2020 r. zmianie uległ regulamin składania wniosków o udzielenie grantów w projekcie pn. „Wsparcie działań związanych z przeciwdziałaniem skutkom rozprzestrzeniania się pandemii COVID-19 w domach pomocy społecznej” współfinansowanym w...

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie zaprasza do złożenia wniosku w zamkniętym naborze projektów grantowych na rzecz ograniczenia skutków wystąpienia choroby COVID-19.

Dla kogo granty? W ramach projektu pn.: „Wsparcie działań związanych z przeciwdziałaniem skutkom rozprzestrzeniania się pandemii COVID- 19 w domach pomocy społecznej” o granty mogą ubiegać się podmioty prowadzące na terenie województwa lubelskiego Domy Pomocy...