Skip to content

Rehabilitacja

raport

Informacja o ofercie na realizację zadania publicznego z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert (tryb art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie).

Poniżej zamieszczamy skan uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, złożonej w dniu 23 września 2016 r. przez Lubelskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego. Informujemy, […]

  , |
raport

Informacja o ofercie na realizację zadania publicznego z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert (tryb art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie).

Poniżej zamieszczamy skan uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, złożonej w dniu 23 września 2016 r. przez Stowarzyszenie Forum Rozwoju Regionu z Wisznic. […]

  , |