Skip to content

Rehabilitacja

Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych

Już 3 grudnia po raz kolejny będziemy obchodzić Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych. Święto zostało ustanowione w 1992 r. przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych. Przyświeca mu idea zwiększania publicznej świadomości […]

  , |

Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych

Już 3 grudnia po raz kolejny będziemy obchodzić Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych. Święto zostało ustanowione w 1992 r. przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych. Przyświeca mu idea zwiększania publicznej świadomości […]

  , |

Informacja o możliwości składania ofert na realizację zadania publicznego z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Uprzejmie informujemy, że w dyspozycji samorządu województwa lubelskiego znajdują się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 30 000,00 zł przeznaczone na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej […]

  , |

Podział środków PFRON na 2018 r.

Informujemy, że Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dokonał podziału środków przeznaczonych dla samorządów wojewódzkich i powiatowych. Szczegółowe informacje dostępne są pod zamieszczonym niżej linkiem. LINK https://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/inne/art,9739,informacja-o-podziale-srodkow-dla-samorzadow-wojewodzkich-i-powiatowych-w-roku-2018.html

  , |