Skip to content

Rehabilitacja

Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych

Już 3 grudnia po raz kolejny będziemy obchodzić Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych. Święto zostało ustanowione w 1992 r. przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych. Przyświeca mu idea zwiększania publicznej świadomości […]

  , |

Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych

Już 3 grudnia po raz kolejny będziemy obchodzić Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych. Święto zostało ustanowione w 1992 r. przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych. Przyświeca mu idea zwiększania publicznej świadomości […]

  , |

Informacja o możliwości składania ofert na realizację zadania publicznego z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Uprzejmie informujemy, że w dyspozycji samorządu województwa lubelskiego znajdują się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 30 000,00 zł przeznaczone na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej […]

  , |