Skip to content

Ważne wydarzenia

Targi Ekonomii Społecznej

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie, w dniu 27 sierpnia 2014 r. na zabytkowym placu przed Trybunałem Koronnym (Lublin, ul.  Rynek 1) zorganizował II Regionalne Forum Ekonomii Społecznej połączone z targami produktów wytworzonych przez podmioty ekonomii społecznej. Więcej informacji

  |

Piknik Integracyjny dla dzieci i seniorów.

Piknik integracyjny dla dzieci i seniorów

W dniu 10 czerwca 2014 r. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie
w partnerstwie z Domem Pomocy Społecznej w Matczynie zorganizował piknik dla dzieci i osób starszych zamieszkujących w Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych i Domach Pomocy Społecznej z województwa lubelskiego. Więcej informacji

  |