Skip to content

Zapytania ofertowe - 3. strona

folder-146940_640

Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę materiałów eksploatacyjnych do urządzeń wielofunkcyjnych, drukarek i faksów dla Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie DKA.MP.2321.40.2017

Zapraszamy do składania ofert w związku z zapytaniem ofertowym – na zakup i dostawę materiałów eksploatacyjnych do urządzeń wielofunkcyjnych, drukarek i faksów dla Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie W załączeniu: […]

  , |
folder-146940_640

Zapytanie ofertowe nr DZPR.ZJ.2324.24.2017 na na realizację dwóch kampanii informacyjno-promocyjnych dotyczących zwiększenia widoczności podmiotów ekonomii społecznej w województwie lubelskim oraz opracowanie projektu graficznego i wydruk broszur, ulotek informacyjnych w formie zakładek do książki

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie zaprasza do składania ofert w ramach zapytania ofertowego nr sprawy DZPR.ZJ.2321.24.2017, na realizację dwóch kampanii informacyjno-promocyjnych dotyczących zwiększenia widoczności podmiotów ekonomii społecznej w województwie lubelskim […]

  , |