W dniu 18 marca 2019 roku odbyło się II Regionalne Spotkanie Ekonomii Społecznej organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie. Usługi społeczne szansą dla ekonomii społecznej oraz stosowanie klauzul społecznych w jednostkach samorządu terytorialnego to kluczowe tematy podejmowane na konferencji. Ponadto swoją działalność zaprezentowały przedsiębiorstwa społeczne: Spółdzielnia Socjalna „Radość” z Woli Żyrakowskiej i Spółdzielnia Socjalna „Kuźnia Talentów” z Mienian.

W tym roku zostały wyróżnione samorządy i samorządowcy, którzy w szczególny sposób wspierają rozwój podmiotów ekonomii społecznej na swoim terenie. Nagrody w kategorii samorządowiec przyjazny ekonomii społecznej przyznano po raz pierwszy.

Wśród laureatów w kategorii „Samorząd przyjazny ekonomii społecznej” znalazły się Gmina Susiec, Gmina Hrubieszów, Gmina Józefów i Gmina Międzyrzec Podlaski. Wyróżnienia specjalne otrzymali: Gmina Łeczna, powiat łęczyński, Gmina Krasnobród i Gmina Modliborzyce, a wyróżnienia: OPS Annopol, PUP Biłgoraj, UM Krasnystaw, Gmina Miejska Biała Podlaska. Laureatami w kategorii „Samorządowiec przyjazny ekonomii społecznej” zostali: Danuta Gerynowicz – Kierownik GOPS w Hrubieszowie, Roman Dziura – Burmistrz Gminy Józefów, Janusz Oś – Z-ca Burmistrz Gminy Krasnobród  i Zbigniew Naklicki – Wójt Gminy Susiec. Specjalnym wyróżnieniem zostali nagrodzeni: Adam Skorniewski – Dyrektor MOPS w Tomaszowie Lubelskim,  Ewa Opoka – Kierownik OPS w Annopolu, Krzysztof Adamiec – Wójt Gminy Międzyrzec Podlaski, a wyróżnieniem: Adam Wal – Wójt Gminy Nielisz, Jerzy Troć – Wójt Gminy Kodeń, Marek Czub – Wójt Gminy Stoczek Łukowski i zespół z UM w Annopolu: Lilia Kaczor, Anna Maj, Jadwiga Łukasiewicz i Aneta Grzesiak.

Konferencja zakończyła się panelem dyskusyjnym, w którym uczestniczyli samorządowcy zaangażowani w rozwój ekonomii społecznej w swojej społeczności lokalnej. Dyskusja była próbą odpowiedzi na pytanie, dlaczego wspieranie przedsiębiorczości społecznej przez samorządy lokalne jest ważne nie tylko dla mieszkańców społeczności, ale również dla rozwoju całej gminy/miasta.