Przez pandemię koronowirusa niemal każda dziedzina naszego życia musiała ulec diametralnej zmianie. Te dotknęły także domy pomocy społecznej – miejsca, w których funkcjonują osoby wymagające całodobowej opieki. Pracownicy DPS-ów wdrażali w swoich placówkach dobre praktyki realizowane w czasie pandemii, by pomóc tym, które z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności są najbardziej narażone na działania koronowirusa.

Ważne bezpieczeństwo

Pandemia zrodziła przed wszystkim wiele wyzwań. Domy pomocy społecznej z jednej strony musiały się dostosować do panujących obecnie warunków, z drugiej zaproponować podopiecznym i pracownikom nowe zasady działania. Priorytetem było zapewnienie osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym potrzebną, całodobową opiekę, gwarantując przy tym maksymalny poziom bezpieczeństwa wszystkim dookoła.

Więcej w linku: https://www.gov.pl/web/rodzina/dobre-praktyki-domow-pomocy-spolecznej-w-czasie-pandemii?fbclid=IwAR3-iO8MvydQtxkXaGZzu2EmqdyzcmmwchxuJ0jISew0R_Lut7H_5nAjmZ4