Informujemy że w dniu 21.09. 2020 r. zmianie uległ regulamin składania wniosków o udzielenie grantów w projekcie pn. „Wsparcie działań związanych z przeciwdziałaniem skutkom rozprzestrzeniania się pandemii COVID-19 w domach pomocy społecznej” współfinansowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Zmieniona treść regulaminu dostępna jest poniżej.