Minister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak podpisała umowę na realizację Programu Sprawiedliwość, finansowanego z Funduszy norweskich. Budżet programu to 68,5 mln euro. To pieniądze na poprawę systemu przeciwdziałania przemocy domowej, zapobieganie przemocy wobec osób starszych i niepełnosprawnych oraz wsparcie służby więziennej.

„Przemoc rodzinna, wobec osób starszych, czy niepełnosprawnych to poważny problem, który wciąż nie jest zjawiskiem marginalnym. Fundusze norweskie z Programu Sprawiedliwość przeznaczamy na poprawę systemu zapobiegania oraz zwalczania wszelkich form przemocy. To pieniądze również na przeszkolenie personelu i wsparcie służby więziennej – powiedziała minister Jarosińska-Jedynak.”

Więcej w linku: https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/fundusze-norweskie-na-zapobieganie-przemocy-i-wsparcie-sluzby-wieziennej